اخبار - کد خبر : 391 مورخ:[1394-06-19 06:46:01]

»
»مدارک ثبت نامه کلیه مقاطع
چاپ این صفحه

 

 

مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد ناپیوسته


 
 
 
اصل و کپی شناسنامه 3سری ازتمام صفحات
 
اصل و کپی کارت ملی 3سری پشت ورو
 
عکس4*3 - 6 قطعه
 
اصل یا گواهی موقت دوره کاردانی  و ریزنمرات آن (برای ­دانشجویان ­کارشناسی ناپیوسته)
 
اصل یا گواهی موقت دوره کارشناسی و ریزنمرات آن
 
برگه اتمام معافیت تحصیلی مقطع قبلی برای مشمولین
 
فرم تأییدیه معدل مقطع قبلی(ازسایت سازمان سنجش دریافت شود)

مدارک ثبت نام کاردانی و کارشناسی پیوسته


 
 
 
اصل و کپی شناسنامه 3سری از تمام صفحات
 
اصل و کپی کارت ملی 2سری پشت ورو
 
عکس4*3 - 6 قطعه
 
گواهی موقت دیپلم و ریز نمرات
 
گواهی موقت مدرک پیش دانشگاهی و ریز نمرات
 
تأییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی
 
تأییدیه تحصیلی دیپلم

مدارک ثبت نام کارشناسی ناپیوسته 
اصل و کپی شناسنامه 3سری از تمام صفحات
 
اصل و کپی کارت ملی 2سری پشت ورو
 
عکس4*3 - 6 قطعه
   اصل یا گواهی مدرک کاردانی
 
برگه اتمام معافیت تحصیلی از محل تحصیل قبلی( مخصوص آقایان)

مدارک ثبت نام کاردانی پیوسته نظام جدید
  اصل و کپی شناسنامه 3سری از تمام صفحات
 
اصل و کپی کارت ملی 2سری پشت ورو
 
عکس4*3 - 6 قطعه
 
اصل مدرک دیپلم متوسطه (هنرستان) و ریز نمرات آن
 
تأییدیه تحصیلی دیپلم