اخبار - کد خبر : 67 مورخ:[1390-09-01 14:23:01]

»
»تغيير محل برگزاري درس تربيت بدني آقاي عرب پور( 03 / 09 / 1390 )
چاپ این صفحه

كليه كلاسهاي درس تربيت بدني  ( آقايان ) روز پنجشنبه در مجتمع شهيد منتظري واقع در مهدي آباد ساري برگزار ميشود.

آموزش