اخبار - کد خبر : 224 مورخ:[1392-04-25 07:02:01]

»
»آخرین مهلت ارائه پروژه درس های استاد تمجید
چاپ این صفحه

بسمه تعالی

اطلاعیه آخرین زمان ارائه پروژه درسهای استاد تمجید

قابل توجه کلیه دانشجویان درس پروژه

آخرین زمان ارائه پروژه درسهای استاد تمجید روز شنبه مورخه 29/4/92 ساعت 9 می باشد.

 

                                               باآرزوي موفقيت-امور آموزش موسسه سارويه