اخبار - کد خبر : 216 مورخ:[1392-04-01 07:51:01]

»
»تحویل موقت پروژهای بتن استاد تمجید
چاپ این صفحه

 

تحویل موقت پروژه های بتن استاد تمجید روز شنبه مورخه 15/4/92 ساعت 8صبح در سالن کامپیوتربرگزار می گرد.