اخبار - کد خبر : 138 مورخ:[1391-03-22 11:51:01]

»
»تحویل پروژه درس فولاد و دفاعیه (استاد برزگر – استاد فروتن)
چاپ این صفحه

 

تاریخ تحویل پروژه درس فولاد و دفاعیه (استاد برزگر استاد فروتن)  به شرح ذیل اعلام میگردد:

 

21/4/91   ساعت 14:30 (چهارشنبه)

 

26/4/91  ساعت 08:00    (دوشنبه)