اخبار - کد خبر : 71 مورخ:[1390-09-08 11:01:01]

»
»ساعات استفاده از سایت موسسه
چاپ این صفحه

 

ساعات استفاده از سایت دانشگاه برای ترم 901:
 
روزهای هفته
ساعات استفاده
شنبه
13 تا 15:30
دوشنبه
8:30 تا 10
سه شنبه
8:30 تا 12 و13 تا 15:30
چهارشنبه
8:30 تا 12 و 13 تا 15:30
 
لازم به ذکر است غیر از ساعات ذکر شده استفاده از سایت موسسه مقدور نمی باشد.
رمز ورود برای استفاده از اینترنت وایرلس abc1234567 می باشد.
واحد انفورماتیک