اخبار - کد خبر : 35 مورخ:[1390-05-30 09:46:01]

»
»اسامی دانشجویان جهت اطلاع از نقص مدرک
چاپ این صفحه

دانشجویان ذیل جهت اطلاع از نواقص پرونده باید به خانم انوری(واحد امتحانات) مراجعه نمایند

خلیل گریبان
محمود پور حاجی
مرضیه رحیمی
حمیدرضا عبدی ملک کلائی
علیرضا حسین زاده
مهران شعبانی ولاشدی
حنانه کریمی
رضا صبوری
پیام مرادی
غلامعلی نادری ده دوئی
علیرضا اسمعیلی آکندی
امرالله لطفی پالندی
دلارا ملک زاده شفارودی
ساسان داددهشی
محسن نصرت بخش
عباس سیفی فر
مجتبی تربیت
سمیه معصومی
سکینه رضی کنیمی
زهرا آبادی
سهیل غلامرضا زاده یوسفی
سلیمان خورشدی
محمد ابراهیم میلادی
سولماز دانش پژوه رحمانی
جلال خسروی میر حصاری
محمد افضلی
صابر بابایی سید محله
بهمن خانی زاد
جبرائیل درگاهی هللو
ابوالفضل شکری
هادی مشهدبان
مژده احمدی
آرمین نبیشی جابلو
نوید نجفی خطبه سرا
حمید ساروزیان رستمی
پیمان بی آزار
محمد مهدی جلالی کوهستانی
جواد میرزائی
ثریا رحمانی
طاهره سرخی
محدثه محمدی نیا
سلیمان علی آقا ساریقمش
پریسا شرافتی
محمد عباسی سعید آبادی
سمانه شاه محمدی
فرهاد علی نیا اسبوئی
محمود نادری
سمیرا ایلکا
سید مهدی حسینی
هادی نصیری
سید محمد باقری قادری ارایی
مرضیه علی نژاد
مجید ولی زاده
علیرضا عبدی زرویجانی
رقیه تقی زاده
بهاره طاهر نژاد
گل پیرا رئیسی
 
علی نوری
مجید رسولی موحد