اخبار - کد خبر : 153 مورخ:[1391-06-04 09:39:01]

»
»اسامی دانشجویانیکه باید به واحد آموزش مراجعه نمایند.
چاپ این صفحه

 

اسامی دانشجویان ذیل هرچه سریعتر به واحد آموزش (  خانم صادقی ) مراجعه نمایند.

نام خانوادگي و نام
شماره دانشجويي
نام خانوادگي و نام
يوسفي اتوئي محبوب
87422046
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
حسيني زمهرير مجتبي
88312031
مهندسي تکنولوژي ساختمان
عطارياني عليرضا
88312073
مهندسي تکنولوژي ساختمان
عباسي مهران
88312129
مهندسي تکنولوژي ساختمان
راستگو احمد
88322051
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
رحمتي نيا سيد مصطفي
88322053
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
زارع حامد
88322063
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
جعفري کاکلکي محسن
89312030
مهندسي تکنولوژي ساختمان
حبيب خدا ميلاد
89312033
مهندسي تکنولوژي ساختمان
دلاوري ميثم
89312046
مهندسي تکنولوژي ساختمان
برزو امين
89322013
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
خادمي نيما
89322023
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
ربيعي افراپلي مهرداد
89322031
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
عبدي زرويجاني عليرضا
89322055
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
عبدي دانيال
89412002
مهندسي تکنولوژي ساختمان
طاهرخاني علي
89422005
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
چهارده حسين
90314021
حسابداري
دهقاني طزره مهدي
90314027
حسابداري
هاشمي رکاوندي سيده فاطمه
90314082
حسابداري
ابوالقاسمي کامران
90322002
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
احدي فرزام
90322003
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
اصغري قلزم ميثم
90322005
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
افشاريان مقدم مرتضي
90322007
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
اميري ساسان
90322009
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
بابايي بهزادکلائي سيدخليل
90322012
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
بالاخان زاده هل آباد محمد
90322013
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
حسيني حامد
90322024
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
حميدي علي
90322026
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
خاکپور اتابک
90322028
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
دهبندي علي
90322031
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
ربيعي افراپلي رضا
90322032
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
زهري ساميان حسين
90322039
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
سعادات شجري سيد پويان
90322042
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
صحرائي ساري نصرلو سجاد
90322046
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
عليزاده وندچالي مهدي
90322054
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
عماديان گرمرودي سيد هومن
90322055
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
فقيه جويباري عارف
90322058
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
محدث نيا سيد کميل
90322066
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
محسني فرح آبادي محمد
90322067
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
مهرپور فريد
90322069
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
هاشمي سيدميلاد
90322076
مهندسي تکنولوژي عمران عمران
احمدي بندارخيلي جابر
90414004
حسابداري
اسدي طالشي عادل
90414007
حسابداري
آقاخاني دوستي فرشته
90414013
حسابداري
اميني تبار محمد جواد
90414021
حسابداري
بهادري ولاشدي مژگان
90414033
حسابداري
بي پناه گرجي صنمبر
90414034
حسابداري
خورشيدي زهرا
90414048
حسابداري
درويش امرئي سيده نرگس
90414050
حسابداري
شاه بابائي مرضيه
90414061
حسابداري
شعباني شه بندي عباس
90414063
حسابداري
عالي پور پويا
90414070
حسابداري
عباس پور کفشگري امير
90414071
حسابداري
عبدالهي سيد صابر
90414073
حسابداري
عرب تلاوکي عباس
90414075
حسابداري
علي نژاد وحيد
90414080
حسابداري
علي پور زهرا
90414081
حسابداري
غلامي ذغالچالي مهسا
90414084
حسابداري
قرباني محدثه
90414095
حسابداري
کبيري کوچکسرائي ميلاد
90414098
حسابداري
مالکي عبدالملکي منيره
90414103
حسابداري
محمدي پور اميرهنده رضوان
90414105
حسابداري
ملکي مينا
90414111
حسابداري
مهدوي نيا محمد
90414114
حسابداري
هادي زاده نگار
90414123
حسابداري
آزادمنش محمد
90422001
مهندسي تکنولوژي عمران عمران