اخبار - کد خبر : 522 مورخ:[1397-02-20 05:57:01]

»
»امتحان میان ترم درس مکانیک خاک
امتحان میان ترم درس "مکانیک خاک" استاد رضایی مورخ 25 اردیبهشت ساعت 9.15 برگزار خواهد شد . بارم امتحان 6 نمره و تا ابتدای مبحث "محاسبه ی تنش ها در خاک" می باشد .