اخبار - کد خبر : 523 مورخ:[1397-02-20 06:01:01]

»
»امتحان میان ترم درس مهندسی پی
امتحان میان ترم درس "مهندسی پی" استاد رضایی مورخ 25 اردیبهشت ساعت 10.30 برگزار خواهد شد . بارم امتحان 6 نمره و تا پایان مبحث "اکتشافات زیرسطحی" میباشد .