اخبار - کد خبر : 82 مورخ:[1390-10-10 12:34:01]

»
»دريافت كارت ورود به جلسه امتحان
چاپ این صفحه

دريافت كارت ورود به جلسه امتحان از روز يكشنبه مورخ 11/10/90 از مسير ورود دانشجويان و با پر كردن فرم هاي ارزشيابي اساتيد و در صورت نداشتن بدهی مالی  امكان پذير مي باشد.جهت جلوگيري از هرگونه مشكل در دريافت كارت ورود به جلسه از مرورگر 6.0  Internet Explorer يا بالاتر استفاده نماييد.

                                                                                                                                         واحد انفورماتيك