اخبار - کد خبر : 401 مورخ:[1394-09-16 05:57:01]

»
»برنامه زمان بندی طرح نهایی استاد جدی
چاپ این صفحه

بسمه تعالی

برنامه زمان بندی طرح نهایی "جدی ساروی"

هر دانشجو موظف است حداقل دو دفعه کرکسیون رساله داشته باشد. این کرکسیون ها باید به صورت ارسال فایل word به ایمیل j_sari87@yahoo.com و jeddi_sa@yahoo.com  باشد.

 آخرین مهلت آماده کردن دو بخش اول رساله (شامل بررسی مفاهیم مرتبط با موضوع، مبانی نظری، معرفی و تحلیل نمونه های موجود، بررسی ضوابط و برنامه فیزیکی) 30 آذر ماه  است.

تذکر1: بعد از ارسال ایمیل اطلاع رسانی شود.

هر دانشجو موظف است حداقل 3 دفعه کرکسیون طرح داشته باشد. این کرکسیون ها به ترتیب زیر است:

1. کرکسیون اول شامل معرفی و تحلیل سایت، جانمایی پارکینگ، ساختمان اصلی، طراحی منظر

زمان کرکسیون: دوشنبه 7ام دی ماه ساعت 11 در آتلیه موسسه آموزش عالی سارویه.

 مدارک لازم جهت کرکسیون: فایل کد از سایت و همجواری ها به همراه اندازه گذاری- تصویر از سایت و معابر دسترسی اطراف، نقشه جانمایی بخش ورودی، پارکینگ و ساختمان اصلی، طراحی اولیه منظر(landscape)

2. کرکسیون دوم شامل حجم اولیه به همراه دیاگرم های روند طراحی حجم و پلان های اولیه

زمان کرکسیون: 14 دی ماه، ساعت 11 در آتلیه موسسه آموزش عالی سارویه.

مدارک شامل حداقل دو آلترناتیو حجمی به همراه دیاگرام های روند طراحی

پلان اولیه طبقات برای هر دو آلترناتیو

3. کرکسیون سوم شامل پلان های نهایی، برش، نما، پرسپکتیوهای خارجی و داخلی.

 زمان کرکسیون: 28 دی ماه، ساعت 11 در آتلیه موسسه آموزش عالی سارویه.

مدارک مورد نیاز: سایت پلان، پلان طبقات، پلان ستون گذاری، برش ها(حداقل 2 عدد)- نما (4عدد)- پرسپکتیو دید پرنده(حداقل 2 عدد)- پرسپکتیو دید ناظر(حداقل 2 عدد)

تذکر2: مدارک می تواند به صورتی دستی یا نرم افزاری باشد.

تذکر3: در صورت نیاز به کرکسیون های بیشتر، می توانید از طریق ایمیل این کار را انجام دهید.

در صورت نیاز به کرکسیون های بیشتر، مهلت آخرین کرکسیون 10 بهمن ماه جاری است. به این ترتیب دانشجویان20 روز فرصت دارند تا طرح نهایی خود را تحویل دهند.

تذکر4: در صورت عدم امکان حضوری در تاریخ ها و ساعت های داده شده از طریق ایمیل اطلاع دهید تا تاریخ جدید تنظیم شده یا کرکسیون از طریق ایمیل انجام شود. در غیر اینصورت به هیچ وجه در تاریخی به غیر از تاریخ های داده شده امکان کرکسیون حضوری مقدور نخواهد شد.