اخبار - کد خبر : 532 مورخ:[1397-03-10 05:41:01]

»
»امتحان پایان ترم آزمایشگاه مکانیک خاک

امتحان پایان ترم آزمایشگاه مکانیک خاک با استاد دکتر رضایی مورخ 4 تیر ماه ساعت 11 برگزار خواهد شد .