اخبار - کد خبر : 80 مورخ:[1390-10-04 15:25:01]

»
»اطلاعیه درس اصول تنظیم و کنترل بودجه استاد مهدی زاده
چاپ این صفحه

 

کلاس درس استاد مهدی زاده اصول تنطیم و کنترل بودجه دولتی در روز یکشنبه مورخه 04/10/90 تشکیل نمی گردد و جبرانی آن در روز دوشنبه مورخه 05/10/90 ساعت 15 تا 17 تشکیل می گردد.  
                     واحد آموزش