اخبار - کد خبر : 218 مورخ:[1392-04-05 06:56:01]

»
»اطلاعيه مهم مالي در ارتباط با انتخاب واحد تابستان(913)
چاپ این صفحه

بسمه تعالی

اطلاعیه مالی در ارتباط با ترم تابستان  1392   (  نیمسال 913 )

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم :

1.     مبلغ علی الحساب شهریه برای ثبت نام ترم تابستان 92-91   (913)  مبلغ   2000000(دو ميليون ریال   می باشد.

2.    پس از واريز مبلغ مذكور به  شماره حساب  0103015496000 بانك صادرات فيش واريزي را با درج نام و نام خانوادگي و شماره دانشجويي به شماره 01513522857 فكس نماييد و يا به صورت حضوري به مسئول امور مالي تحويل دهيد.

3.   بعد از انتخاب واحد 48 ساعت مهلت داريد تا نسبت به واريز مابقي مبلغ اقدام نماييد.

4.   در صورت بستانكاري ،مبلغ مورد نظر به طور خودكار به نيمسال بعدي انتقال خواهد يافت.

 

                                               باآرزوي موفقيت-امور مالي موسسه سارويه