اخبار - کد خبر : 281 مورخ:[1392-12-06 08:50:01]

»
»اطلاعیه درس تنظیم خانواده
چاپ این صفحه

 

 

بسمه تعالی

اطلاعیه درس تنظیم خانواده

قابل توجه دانشجویان:

عنوان درس تنظیم خانواده به دانش خانواده تغییر یافته و واحد آن از  یک(1)واحد به دو (2)واحد افزایش یافته است.

                                                      باآرزوي موفقيت-امور آموزش موسسه سارويه