اخبار - کد خبر : 88 مورخ:[1390-10-13 12:12:01]

»
»اطلاعیه مهم امتحانات
چاپ این صفحه

 

بسمه تعالی

 

 

دانشجويان عزيز قبل از ورود به جلسه امتحان به نکات زير توجه فرماييد :

1. همراه داشتن کارت ورود به جلسه عکسدار در کلیه جلسات امتحانی الزامی است .

2. همراه داشتن کارت دانشجویی در کلیه جلسات امتحان الزامی است .

3. حداقل نیم ساعت قبل از شروع امتحان در دانشگاه حضور داشته باشید .

4. در صورت تأخیر از ورود دانشجو به جلسه امتحان جلوگیری بعمل می آید .

5. از آوردن کیف ، کتاب و سایر وسایل شخصی در ایام امتحانات پرهیز شود .

 در پایان توجه شما را به مفاد ماده 6 آیین نامه انضباطی دانشجویان در مورد تخلفات امتحانی جلب می نماید .

 

شيوه نامه اجرايی آيين نامه ی انضباطی دانشجويان

تنبيهات

مصاديق تقلب در جلسه امتحان

نوع تنبيهات

. احضار و اخطار شفاهی

2. تذکر کتبی بدون درج درپرونده دانشجو

3. اخطارکتبی بدون درج درپرونده دانشجو

4. تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

5. توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

6. دادن نمره 25/0 دردروس مربوط به تخلف

7. محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه از قبیل وام ، خوابگاه و غیره

8. دریافت خسارت از دانشجو در مواردیکه تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان به دانشگاه یا بیت المال شده باشد .

9. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات

10. منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات

11. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون احتساب سنوات

12. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات

. همراه داشتن موبایل ، کتاب ، جزوه ، یادداشت و سایر وسایل غیرمجاز در جلسه امتحان

2. استفاده یا اقدام به استفاده از کتاب ، جزوه ، یادداشت و سایر وسایل غیرمجاز

3. پاسخگویی به سوالات امتحانی از طریق نگاه کردن به ورقه امتحانی دانشجویان دیگر یا صحبت کردن با آنها

4. رد و بدل کردن یادداشت و روشهای مشابه

5. بیرون بردن ورقه امتحانی

6. نوشتن ورقه امتحانی برای دانشجویان دیگر

7. استفاده از ورقه امتحانی نوشته شده توسط دانشجویان دیگر

8. مشارکت درتعویض اوراق امتحانی

 

در صورت ارتکاب دانشجو به هر کدام از موارد 1 تا 8 مصادیق تقلب :

متخلف به تنبیه مندرج در بند 6 و یکی از تنبیهات بندهای 1 تا 5 محکوم میشود و در صورت تکرار تخلف ، تنبیه به یکی از بندهای 9 تا 12 قابل تشدید است .

فرستادن شخص دیگری به جای خود به جلسه امتحان

متخلف به تنبیه مندرج در بند 6 و یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9 تا 12 محکوم میشود

شرکت در جلسه امتحان به جای شخص دیگری

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9 تا 12 محکوم میشود