اخبار - کد خبر : 208 مورخ:[1392-02-28 08:22:01]

»
»برگزاری ترم تابستان92
چاپ این صفحه

کلیه دروس رشته های زیر در صورت به حد نصاب رسیدن در نیمسال تابستان سال تحصیلی 92-91  ارائه میگردد.

1- کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

2- کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران- عمران

3- کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان

4- کارشناسی ناپیوسته حسابداری

5- کاردانی حسابداری

 

 

واحد آموزش