اخبار - کد خبر : 383 مورخ:[1394-05-12 06:44:01]

»
»اطلاعیه تخلف در امتحانات
چاپ این صفحه

بسمه تعالی

اطلاعیه امور دانشجویی

قابل توجه دانشجویان محترم  :

دانشجویانی که برگه امتحانات نیمسال دوم 94-93 آنها به علت تخلف در امتحان صورتجلسه شده است هرچه سریعتر به امور دانشجویی مراجعه فرمایند.

 

 

                                                      امور دانشجویی موسسه سارويه