اخبار - کد خبر : 382 مورخ:[1394-05-04 03:54:01]

»
»اطلاعیه امور مالی در خصوص پرداخت شهریه دانشجویان ورودی مهر 1394
چاپ این صفحه

باسمه تعالی

اطلاعیه امور مالی در خصوص پرداخت شهریه دانشجویان ورودی مهر 1394

شهريه مقاطع تحصيلي كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) ، و كارداني  (پيوسته و ناپيوسته) به ريال :

گروه آموزشی

شهریه ثابت هر نیمسال

شهریه متغیر هر واحد درسی

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته

شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی

عمومی

پایه (نظری)

اصلی و تخصصی (نظری)

علوم انسانی

3656000

175500

263250

277800

219370

731250

فنی مهندسی

4600000

175500

263250

321750

263250

731250

سایر گروهها

3948000

175500

263250

321750

263250

731250

 

 

 

 

 

 

 

   

شهريه مقطع كارشناسي ارشد به ريال :

گروه آموزشی

شهریه ثابت هر نیمسال

شهریه متغیر هر واحد درسی

شهریه هر واحد پایان نامه

نظری

آزمایشگاهی و کارگاهی

علوم انسانی

6000000

1000000

3363000

4196000

سایر گروهها

6727000

1257000

3363000

4196000

 

 

شهریه دروس عملی (در صورت وجود در برنامه آموزشی) یک و نیم برابر شهریه درس نظری محاسبه می گردد.