اخبار - کد خبر : 390 مورخ:[1394-06-11 09:03:01]

»
»اطلاعیه امور مالی در مورد دانشجویان انصراف از تحصیل
چاپ این صفحه

بسمه تعالی

اطلاعیه امور دانشجویی

قابل توجه دانشجویان محترم  :

طبق آیین نامه وزارتی دانشجویانیکه در طول دوره تحصیلی در هر زمان تصمیم به انصراف از تحصیل بگیرند باید شهریه ثابت و متغیر یک نیمسال را پرداخت نمایند.

 

 

                                                      امور مالی موسسه آموزش عالی غیر دولتی سارويه