اخبار - کد خبر : 394 مورخ:[1394-07-27 05:45:01]

»
»اطلاعیه جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد
چاپ این صفحه

بسمه تعالی

جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان  :

جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد که مجوز دفاع گرفته اند روز دوشنبه مورخه 08/04/ 94 ساعت 9 صبح برگزار می گردد.

 

 

                                        

                             باآرزوي موفقيت-امور آموزش موسسه سارويه