اخبار - کد خبر : 515 مورخ:[1396-11-03 06:51:01]

»
»اطلاعیه زمان ارائه درس پروژه راهسازی دکتر صادقی
چاپ این صفحه

بسمه تعالی

اطلاعیه زمان ارائه درس پروژه راهسازی دکتر صادقی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی :

زمان ارائه درس پروژه راهسازی دکتر صادقی روز چهارشنبه مورخه1396/11/18 ساعت 10 صبح کلاس 305 می باشد.


                                   باآرزوي موفقيت-واحد آموزش موسسه سارويه