اخبار - کد خبر : 513 مورخ:[1396-10-20 04:53:01]

»
»اطلاعیه زمان ارائه پروژه درس مقرارت ملی ساختمان استاد اکبرپور
چاپ این صفحه

بسمه تعالی

اطلاعیه زمان ارائه پروژه درس مقرارت ملی ساختمان استاد اکبرپور

قابل توجه دانشجویان:

زمان ارائه پروژه درس مقررات ملی ساختمان استاد اکبرپور روز یکشنبه مورخه 1396/11/08 ساعت 10 صبح کلاس 202 برگزار میگردد.

 

 

                    باآرزوي موفقيت-واحد آموزش موسسه سارويه