اخبار - کد خبر : 75 مورخ:[1390-09-26 14:09:01]

»
»اطلاعیه کلاس جبرانی استاد عمادی
چاپ این صفحه

قابل توجه کلیه دانشجویانیکه درس ریاضی 2 را با خانم راحله عمادی اخذکرده اند

روز سه شنبه  06 / 10 / 1390 ساعت 10:30 الی 11:30  شماره کلاس 203 برگزار خواهد شد

                                                                                                              واحد آموزش