اخبار - کد خبر : 328 مورخ:[1393-04-23 04:42:01]

»
»اطلاعیه ارائه درس پروژه بتن آرمه استاد تمجید
چاپ این صفحه

بسمه تعالی

 

اطلاعیه ارائه درس پروژه بتن آرمه استاد تمجید

قابل توجه دانشجویان  :

جلسه ارائه درس بتن آرمه استاد تمجید روزچهرشنبه مورخه 93/04/25 ساعت 10 صبح می باشد

 

 

                                     باآرزوي موفقيت-امور آموزش موسسه سارويه