اخبار - کد خبر : 329 مورخ:[1393-04-25 08:35:01]

»
»اطلاعیه آخرین دفاع پروژه بتن استاد تمجید
چاپ این صفحه

 

بسمه تعالی

اطلاعیه آخرین دفاع پروژه بتن استاد تمجید

قابل توجه دانشجویان  محترم:

آخرین فرصت دفاع پروژه بتن استاد تمجید در تاریخ 1393/04/30ساعت 10 صبح می باشد.

                                                  

                                                                         باآرزوي موفقيت-امورآموزش