اخبار - کد خبر : 396 مورخ:[1394-08-11 12:22:01]

»
»اطلاعیه شهریه امور مالی
چاپ این صفحه

بسمه تعالی

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان محترم  :

جهت پرداخت شهریه حتما از طریق پرداخت آنلاین اقدام نمایید.

در غیر این صورت به شماره حساب 0103015496000 نزد بانک صادرات شهریه خود را واریز نموده و اصل فیش واریزی را در اولین فرصت به واحد حسابداری ارائه نمایید در صورت ارائه ندادن فیش دانشجو بدهکار میباشد.

 

                                                       امور مالی موسسه آموزش عالی غیر دولتی سارويه