اخبار - کد خبر : 284 مورخ:[1393-01-16 04:49:01]

»
»اطلاعیه مراجعه به واحد آموزش
چاپ این صفحه

 

 

بسمه تعالی

اطلاعیه مراجعه به واحد آموزش

دانشجویان ذیل هر چه سریعتر(تاتاریخ93/1/23) به واحد آموزش مراجعه نمایند.

1-                سعید ابراهیمی

2-               مبارکه سلمان زاده

3-              مریم مصطفی پور

4-               امیر هوشنگ خورنگ

5-               سعید آروانه

6-               محمد جواد حسینی

7-              اسماعیل دمسی

8-               کیوان زمانی

9-               رحمت صادقی

 

                                                      باآرزوي موفقيت-امور آموزش موسسه سارويه