اخبار - کد خبر : 495 مورخ:[1396-08-11 11:40:01]

»
»اطلاعیه امتحان میان ترم درس تئوری حسابداری یک استاد مدانلو
چاپ این صفحه

بسمه تعالی

اطلاعیه امتحان میان ترم درس تئوری حسابداری یک استاد مدانلو

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:

امتحان میان ترم درس تئوری حسابداری یک استاد مدانلو روز پنجشنبه مورخه 1396/08/25 ساعت 14 برگزار میگردد.

 

                            باآرزوي موفقيت-واحد آموزش موسسه سارويه