اخبار - کد خبر : 520 مورخ:[1397-01-21 07:14:01]

»
»اطلاعیه امتحان میان ترم درس حسابرسی 1
بسمه تعالی اطلاعیه امتحان میان ترم حسابرسی 1 امتحان میان ترم درس "حسابرسی 1 "استاد خانم صادقی مورخ 3 اردیبهشت 97 ساعت 13 برگزار خواهد شد . باآرزوي موفقيت-امور آموزش موسسه سارويه