اخبار - کد خبر : 217 مورخ:[1392-04-05 06:05:01]

»
»اطلاعیه انتخاب واحد
چاپ این صفحه

 

تقویم آموزشی دوره تابستان 92-91 موسسه آموزش عالی سارویه

شروع انتخاب واحد
08/04/92
پایان انتخاب واحد
10/04/92
انتخاب واحد با تاخير
12/04/92
شروع کلاسها
15/04/92
پایان کلاسها
23/05/92
شروع امتحانات
26/05/92
پایان امتحانات
31/05/92