اخبار - کد خبر : 249 مورخ:[1392-08-04 11:31:01]

»
»اطلاعیه کمیسیون موارد خاص
چاپ این صفحه

بسمه تعالی

اطلاعیه کمیسیون موارد خاص

قابل توجه دانشجویان  :

دانشجویانی که اسامی آنها جهت بررسی به کمیسیون موارد خاص ارسال گردید جهت دریافت نتایج حاصله به واحد آموزش مراجعه فرمایند.

 

                                                      باآرزوي موفقيت-امور آموزش موسسه سارويه