اخبار - کد خبر : 388 مورخ:[1394-06-03 08:16:01]

»
»اطلاعیه برگزاری امتحانات ترم تابستان
چاپ این صفحه

بسمه تعالی

اطلاعیه برگزاری امتحانات ترم تابستان

   قابل توجه دانشجویان  :

  تاریخ برگزاری امتحانات ترم تابستان سال تحصیلی 94-93 از تاریخ 1394/06/7 لغایت 1394/06/10
می باشد جهت دریافت کارت ورود به جلسه به پرتال موسسه مراجعه نمایید.

 

 

                                                      باآرزوي موفقيت-امور آموزش موسسه سارويه