اخبار - کد خبر : 148 مورخ:[1391-05-02 09:52:01]

»
»اطلاعیه کارآموزی و پروژه مرداد 91
چاپ این صفحه

1) دانشجویان رشته عمران – عمران  تاریخ 3/5/91 ساعت 13  (تحویل کارآموزی به استاد آقای نبی پور)

2) دانشجویان رشته عمران – ساختمان تاریخ  15/5/91 ساعت 13  (تحویل کارآموزی به استاد آقای نبی پور)

3) جلسه توجیهی درس پروژه بتن تاریخ 2/5/91  ساعت 9 صبح (استاد آقای فروتن)