اخبار - کد خبر : 70 مورخ:[1390-09-07 12:16:01]

»
»اطلاعيه مجددخدمت وظيفه عمومي(كارداني و كارشناسي ناپيوسته)
چاپ این صفحه

كليه دانشجويان پسر ورودي مهر 1390(به جز افرادي كه كارت پايان خدمت يا معافيت دارند)كه تاكنون جهت اخذ معافيت تحصيلي از دفاتر پليس 10+ اقدام ننموده اند هر چه سريعتر با در دست داشتن مدارك ذيل،به طبقه همكف واحد امور دانشجويي مراجعه نمايند.بديهي است در صورت عدم اخذ معافيت تحصيلي،برابر دستوالعمل جديد ناجا از شركت در امتحانات پايان ترم محروم خواهند شد.

مدارک مورد نیاز جهت ارائه به پلیس10+  :

1)       دو قطعه عکس پرسنلی (3×4 یا 6×4 )

2)      کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

3)     کپی آخرین مدرک تحصیلی

4)      کپی ریزنمرات  پیش دانشگاهی (فقط برای مقطع کاردانی)

5)     فرم درخواست تکمیل شده با مهر و امضاء دانشگاه (ازامور دانشجويي صادر مي گردد)