اخبار - کد خبر : 158 مورخ:[1391-06-12 09:31:01]

»
»دانشجویان (کاردانی) نامبرده هرچه سریعتر به واحد آموزش مراجعه فرمایند
چاپ این صفحه

 

1-محمد آزاد منش                                        90422001

2-نگار هادی زاده                                           90414123

3-سهیل نیکزاد طهرانی                                  90304156

4-مهری میرزایی                                           90304143

5-رمضان عموئی ترک محله                            90304099

6- سید محمد رضوی                                    90304068

7-سید علیرضا بخشیان                                90304022

8-بهناز امیدوند چالی                                  90304018

9-سمانه یحیایی                                         89304173

10-فاطمه شاه پلنگ                                    89304094

11-فاطمه جمشیدی                                   89304046     

12-مهرداد اکبری                                       89304017

13-محبوبه اطروشی                                   89304014

14-عقیل ایشانی                                       89304012         

15-موسی محمد زاده                                 89302069

16-پوریا عباسخانی                                   89302049      

17-محسن سنگ تراشانی                          89302044

18-امیر رضا اولادی                                 88304216

19-محبوبه ملائی                                     88304172

20-ابوذر محمودی نسب                           88302065

21-سودابه وندادی                                 88304207

22-آزیتا  وندادی                                  88304206   

23-الهه حیدری                                   88302135

24-جبیر طالبی                                    88302049

25-محمد علی باکری                            88302014

26-سید محمد باقری                           88302013

27-نسرین ایمانی                                88302011