مجموعه اخبار مرتبط با » اطلاعيه ها

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 1403-1402

شرح

تاریخ

انتخاب واحد

19/6/1402   لغایت 25/6/1402

شروع کلاس ها

1/7/1402

حذف و اضافه

4/7/1402 لغایت 6/7/1402

پایان کلاس ها

14/10/1402

امتحانات

23/10/1402 لغایت 4/11/1402

تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1403-1402

شرح

تاریخ

انتخاب واحد 

15/11/1402   لغایت 20/11/1402

شروع کلاس ها 

23/11/1402

حذف و اضافه 

1/12/1402 لغایت 3/12/1402

پایان کلاس ها  

17/3/1403

امتحانات         

19/3/1403 لغایت 31/3/1403

 

 کارهای اداری روزهای دوشنبه و چهارشنبه با هماهنگی قبلی انجام می شود

1402-04-01 08:50:01

ساعت کاری موسسه در شهریور1402:

یکشنبه تا 5 شنبه : از ساعت 8 الی 14

1402-04-01 08:43:01
1401-08-19 10:17:01
1401-06-20 07:26:01
1401-06-19 07:02:01

تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1402

1401-06-09 09:22:01
1401-04-25 07:47:01
1401-02-07 05:13:01
[| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |]