مجموعه اخبار مرتبط با » اطلاعيه ها

 

  زمان ارائه و  تحویل درس  پروژه استاد هادیان روز چهارشنبه مورخه 26/4/92 ساعت 10 
  و زمان تحویل کارآموزی روز یکشنبه مورخه 30/4/92  ساعت 10 می باشد ، لازم بذکر است زمان ارائه شده ، به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
 
                                                                                                                                                   واحد آموزش
1392-03-27 07:01:01

 

زمان ارائه و  تحویل درس پروژه استاد شهرامی نیا روز چهارشنبه مورخه 26/4/92 ساعت 14 می باشد لازم بذکر است زمان ارائه شده ، به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            واحد آموزش

1392-03-27 06:53:01

 

  زمان ارائه و  تحویل درس های  کار آموزی و پروژه استاد برزگر روز چهارشنبه مورخه 26/4/92 ساعت 8 صبح
 می باشد لازم بذکر است زمان ارائه شده ، به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
 

                                                                                                                                                  واحد آموزش

1392-03-27 06:36:01

 

تقویم آموزشی دوره تابستان 92-91 موسسه آموزش عالی سارویه
 
شروع انتخاب واحد
8/4/92
پایان انتخاب واحد
10/4/92
انتخاب واحد با تاخیر
12/4/92
شروع کلاسها
15/4/92
پایان کلاسها
23/5/92
شروع امتحانات
26/5/92
پایان امتحانات
-
 
1392-03-27 05:38:01
1392-03-26 08:12:01
1392-03-26 08:04:01
1392-02-28 08:22:01
1392-02-24 04:20:01
1392-02-18 09:55:01
1392-02-18 04:42:01
[| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |]