مجموعه اخبار مرتبط با » اطلاعيه ها

1392-04-25 07:02:01
1392-04-25 06:51:01
1392-04-25 06:49:01
1392-04-18 06:16:01
1392-04-12 06:51:01
1392-04-05 06:56:01
1392-04-05 06:05:01
1392-04-01 07:51:01

 

قابل توجه دانشجویان دو ، سه ترم مشروط و درخواست ادامه تحصیل
1392-03-28 06:41:01

 

  زمان ارائه و  تحویل درس  پروژه استاد هادیان روز چهارشنبه مورخه 26/4/92 ساعت 10 
  و زمان تحویل کارآموزی روز یکشنبه مورخه 30/4/92  ساعت 10 می باشد ، لازم بذکر است زمان ارائه شده ، به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
 
                                                                                                                                                   واحد آموزش
1392-03-27 07:01:01
[| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |]