مورخ:[1393-12-10 11:08:01]
»
»اطلاعیه عدم تشکیل کلاس استاد احمدیان

بسمه تعالی

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس استاد احمدیان

قابل توجه دانشجویان  :

کلیه کلاس استاد احمدیان در روزهای یکشنبه مورخه 93/12/10 و دوشنبه مورخه 93/12/11 تشکیل نمی گردد.

 

 

                                           باآرزوي موفقيت-امور آموزش موسسه سارويه