مورخ:[1393-12-10 11:24:01]
»
»اطلاعیه درس تربیت بدنی خواهران

بسمه تعالی

اطلاعیه درس تربیت بدنی خواهران

قابل توجه دانشجویان  :

کلاس درس تربیت بدنی استاد آبادیان روز پنجشنبه ساعت 8-9/30 در دبیرستان ولیعصر برگزار می گردد.

آدرس : ساری- نرسیده به میدان امام سمت راست کوچه ایزد طلب جنب اداره برق دبیرستان ولیعصر

 

 

                                    باآرزوي موفقيت-امور آموزش موسسه سارويه