مورخ:[1396-02-04 06:11:01]
»
»اطلاعیه عدم تشکیل کلاسهای ستاد اکبرپور

بسمه تعالی

اطلاعیه عدم تشکیل کلاسهای استاد اکبرپور

قابل توجه دانشجویان  :

کلیه کلاس های روز پنجشنبه مورخه1396/02/07 استاد اکبرپور برگزار نمیگردد.

 

 

                   باآرزوي موفقيت-امور آموزش موسسه سارويه