مورخ:[1399-08-29 09:40:01]
»
»اعلام تعطیلی موسسه در تاریخ 99/9/1

بسمه تعالی


قابل توجه دانشجویان:

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند شنبه مورخ 99/9/1  موسسه تعطیل می باشد.

 

 

   

                                 باآرزوي موفقيت-موسسه سارويه