مورخ:[1399-10-03 08:36:01]
»
»اطلاعیه دانشجویی

                                                    بسمه تعالی
قابل توجه دانشجویان عزیز:

به اطلاع میرساند بدلایلی افراد ذیل با موسسه سارویه قطع همکاری نموده اند:

آقای طلوع مهر مسئول امور دانشجویی و آقای نجفی

خانم گریبان مسئول آموزش و خانم یوسفی

 

 

 

                                 باآرزوي موفقيت- روابط عمومی موسسه سارويه