مورخ:[1401-01-21 05:20:01]
»
»حضوری شدن کلاس های نیمسال تحصیلی دوم ۱۴۰۰

بسمه تعالی

                              نحوه تشکیل کلاس های نیمسال تحصیلی دوم۱۴۰۰_۱۴۰۱

قابل توجه دانشجویان محترم موسسه سارویه

با توجه به حضوری شدن کلاس ها، کلیه کلاس های مقطع کارشناسی ارشد از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ و کلاس های مقاطع کاردانی و کارشناسی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ به صورت حضوری تشکیل می شود.

با آرزوی موفقیت_ موسسه سارویه