مورخ:[1401-04-05 04:34:01]
»
»زمان حضور کارکنان موسسه سارویه

بسمه تعالی

زمان حضور کارکنان موسسه سارویه

قابل توجه دانشجویان:

زمان حضور کارکنان موسسه از روز یکشنبه الی پنجشنبه هر هفته از ساعت 8الی 15 می باشد.

روزهای شنبه  موسسه تعطیل می باشد.

  

                                    باآرزوي موفقيت-موسسه سارويه