مورخ:[1401-07-21 07:23:01]
»
»اطلاعیه درس تحقیق در عملیات

 

 

بسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان محترم

کارشناسی ارشد مدریت بازرگانی:

1- درس تحقیق در عملیات در ترم جاری (نیمسال اول1401) حذف شده است.

 

                                                                                                با آرزوی موفقیت-اداره آموزش موسسه سارویه